Ett huspakets innehåll och färdighetsgrad kan variera kraftigt. Det lönar sig att noggrant gå igenom och bekanta sig med innehållet och t.ex. noggrant klargöra för sig själv vad som skall utföras på byggplatsen. Exempelvis VVS- och elplanering och utförande ingår ofta inte utan dessa bör anskaffas av köparen.

Huspaketets färdighetsgrad
Vad innehåller ett materialpaket?
Vad innehåller ett materialpaket?

Ett hus som säljes som materialpaket innehåller som namnet säger behövligt material till huset enligt överenskommen omfattning. Vanligtvis så är det husets stomme dvs. allt trämaterial, skivor och vattentaksmaterial som tas med i paketet.

Vad innebär stompaket?
Vad innebär stompaket?

Ett stompaket innebär vanligen att huset levereras elementfärdigt med ytter,- och bärande mellanväggar samt takstolar rest till en överenskommer färdighetsgrad.

Vad innebär väderskyddat huspaket?
Vad innebär väderskyddat huspaket?

Ett stompaket kan innehålla enbart väggar och takstolar, men kan också innehålla det som behövs för att färdigställa utsidan träfärdigt med tillhörande vattentaksmaterial.

Vad innebär ett inredningsklart huspaket?
Vad innebär ett inredningsklart huspaket?

Ett inredningsklart paket bygger på de föregående alternativen, men är mycket längre färdigställt från husfabriken. I ett inredningsklart paket så är vanligtvis även grundsockeln inkluderad i leveransen.

Vad menas med ett nyckelfärdigt huspaket?
Vad menas med ett nyckelfärdigt huspaket?

Med ett nyckelfärdigt huspaket menar man vanligen att husköparen har en hustomt dit han beställer ett hus enligt önskemål.