Priset på att bygga ett hus skiljer sig mycket beroende på en mängd olika faktorer. För det första varierar tomtpriserna kraftigt och dessutom innehåller byggprocessen olika skeden som kostar olika mycket. Att bygga hus är för många den största investeringen i livet och det är därför viktigt att budgetera rätt.

Priset på att bygga hus varierar mycket beroende på hur huset görs. Många faktorer har en inverkan på det slutliga priset, exempelvis blir priset högre om du vill ha en nästan färdig husmodell levererad till dig än om du vill bygga själv. Vill du ha ett förmånligare pris lönar det sig att tillverka hus i lösvirke och utföra byggarbetet själv. Ifall du hellre vill ha ett mera färdigt, nästintill nyckelfärdigt, hus levererat till dig kommer vi överens om ett fast pris.

Förutom husets färdighetsgrad påverkas priset också av vilka material som används. Då alla faktorer tagits i beaktande kan en kostnadsberäkning med en uppskattning av det slutliga priset göras. Kostnadsberäkningen kan göras av såväl den anlitade planeringsbyrån, konstruktionsansvariga, husfabriken som av byggmästaren. Extra kostnader kan ändå uppstå ifall extra arbete eller material behövs eller beställs för huset eller inredningen. Kostnadsberäkningen kan sedan användas för att ansöka om lån eller annan finansiering.

Ett huspaket är en bra lösning eftersom de är gjorda av proffs. Väljer du att köpa ett huspaket lönar det sig ändå att jämföra olika offerter innan du bestämmer dig. Följande saker bör du ta i beaktande:

Kvalitet

Anpassningsbarhet

Tillverkare

Kundservice

Erfarenhet

Bygger du ditt drömhem är det en självklarhet att kvaliteten ska vara god och därför ska du beakta den i valet av offert. Tyvärr kan det vara svårt att få fram kvaliteten på ett hus enbart via en offert. Då lönar det sig att fråga om tilläggsinformation gällande material som används och på så vis få reda på mer om kvaliteten. Med anpassningsbarhet menar vi att offerten och huset bör kunna skräddarsys enligt dina önskemål i såväl stora som små saker. Allt från antal plan till vilken väg en dörr ska öppnas.

Förutom att beakta kvaliteten och att offerten kan anpassas enligt dina preferenser bör du beakta företaget bakom offerten. Hur är deras kundservice och erfarenhet? Det är viktigt att försäkra sig om att företaget är tillförlitligt så att det inte senare uppstår problem på grund av försenade tidtabeller eller dålig kommunikation och kundservice. Att se hurdana hus företaget har byggt tidigare är ett bra knep för att få reda på mer info.

Vi på Teri-Hus har 40 års erfarenhet av att bygga hus och vi använder oss av väl beprövade material. Utöver detta har vi gjort byggnadstekniska val för att garantera hög kvalitet. Vi vill bygga unika drömhem åt våra kunder och därför är alla hus vi bygger helt skräddarsydda. Teri-Hus är ett tryggt val för dig som vill bygga ditt drömhus eftersom hela vår personal alltid har som mål att utgå från kundens krav och önskemål. Vi har fått mycket positiv feedback för vårt arbete och har ett stort antal nöjda kunder som gärna rekommenderar våra huspaket. Med rätt pris, utmärkt kundservice och högsta kvalitet erbjuder vi en skräddarsydd lösning just för dig.

Vad kostar det att bygga hus?
Pris på huset
Pris på huset

Ett hus kan prismässigt variera ganska mycket beroende på olika faktorer. Huset kan  tillverkas i lösvirke, levereras som en storelement leverans eller levereras helt inflyttningsklart/nyckelfärdigt.

Pris på egnahemshus
Pris på egnahemshus

Priset på ett egnahemshus påverkas av många olika faktorer, till exempel utav vilket material som huset tillverkas i och hur färdigt huset är vid leveransen. När man beslutat om de prispåverkande faktorerna görs sedan en kostnadsberäkning av egnahemshuset, vilken uppskattar kostnader och helhetspriset. Läs mer under ”pris på huset” och ”kostnadsberäkning”.

Jämförelse av huspaket
Jämförelse av huspaket

Allt flera egnahemshusbyggare besluter att förverkliga sina husdrömmar med ett huspaket. Det finns många orsaker till detta. Framförallt är det relativt bekymmerslöst. Läs våra 5 tips vid jämförelse av huspaket.

Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkning

En kostnadsberäkning, dvs en kalkyl av kommande kostnader och uppskattning av helhetspriset för huspaketet kan utfärdas av antingen husfabriken, den av kunden anlitade planeringsbyrån, huvudplaneraren eller den för bygget ansvarige mästaren.